gallery/kartphoto2013

KartPhoto verzorgt uitgebreide fotoreportages van de meest uiteenlopende kartwedstrijden.
Van club en bedrijfs wedstrijden tot Europese en wereld kampioenschappen,

Deze pagina is alleen bedoeld om (foto)bestanden te downloaden.De inhoud en bijlage(s) van dit siteis alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten.
Als u dit onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het is niet toegestaan om een foto van deze site dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.
Aan deze site inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Kartfoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.